Aktualności

EWALUACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

EWALUACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Napisane przez: Piotr Henzler ( )
Number of replies: 0
Jak oswoić ewaluację i sprawić, aby stała się przydatnym narzędziem, wspierającym rozwój organizacji pozarządowej?
Co zrobić, by przestała się kojarzyć z kontrolą, oceną, monitoringiem, a postrzegana była jako szansa na poprawę jakości i warunków pracy?
Jak planować ewaluację, aby nie tylko dawała wiedzę, informację, ale zarazem włączała zespół, beneficjentów i innych interesariuszy, stając się okazją do wspólnego myślenia o organizacji?
Sprawdź, jak zaplanować ewaluację, by Ci się przydała!