Informacje o kursach

W pierwszej fazie rozwoju Kursodromu jego oferta udostępniona użytkownikom publicznym obejmować będzie wszystkie 9 interaktywnych kursów ekranowych stworzonych na potrzeby Programu Menedżerowie NGO oraz 2 kursy dodatkowe.

Każdy z 9 kursów podstawowych to ok. 2-3 godziny samodzielnej nauki połączonej z zadaniami weryfikującymi stopień przyswajania i rozumienia prezentowanego materiału. Kursy dodatkowe są krótsze – trzeba na nie poświęcić ok. 1,5 godziny.

Lista udostępnionych kursów podstawowych obejmie:

 • GPS dla organizacji, czyli jak strategicznie planować rozwój organizacji,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Marketing w organizacjach pozarządowych,
 • ABC prawa w praktyce organizacji pozarządowej,
 • Zarządzanie finansami,       
 • Fundrasing,
 • Umiejętności interpersonalne,
 • Zarządzanie zespołem,
 • Ewaluacja jako narzędzie rozwoju organizacji.

Dodatkowe kursy to:

 • Pożyczki dla NGO,
 • Dokumenty wewnętrzne organizacji pozarządowej.

Autorami kursów są trenerzy prowadzący zajęcia w Programie Menedżerowie NGO i inni zaproszeni eksperci. Informację o nich można znaleźć tutaj.

W pierwszym roku funkcjonowania Kursodromu przewiduje się uruchomienie kolejnych 8 ekranowych kursów przeznaczonych do samodzielnej nauki. Planowane jest także przeprowadzenie 1-2 otwartych moderowanych kursów wykorzystujących elementy uczenia się społecznościowego. Tematyka wszystkich kursów dotyczyć będzie problematyki zarządzania organizacjami non-profit.

Warunki korzystania z Kursodromu

Jedyne warunki korzystania z Kursodromu to:

 • posiadanie komputera z dostępem do internetu,
 • zaakceptowanie regulaminu Kursodromu,
 • założenie indywidualnego konta na platformie
 • i… chęć nauki.

Użytkownik po uzyskaniu dostępu do platformy będzie mógł wybrać dowolny kurs z oferty Kursodromu. Nie przewiduje się ograniczenia liczby kursów, z jakich może skorzystać jedna osoba.  Kurs będzie można odbyć w dowolnym czasie. Będzie można go przerwać, zapisać i wrócić do niego w dogodnym momencie. Użytkownicy, którzy pozytywnie przejdą test końcowy, otrzymają wydrukowane zaświadczenie o odbyciu kursu.

Planowane w późniejszym terminie kursy moderowane wymagać będą od uczestnika większego zaangażowania i regularnej pracy przez kilka tygodni. 

Ostatnia modyfikacja: Sunday, 7 July 2013, 00:00 AM