Kursy dla uczestników 9 edycji PROMENGO - grupa czerwona