Ścieżka: "Komunikacja zewnętrzna organizacji pozarządowej w 5 odsłonach" to spojrzenie na zagadnienia związane z komunikacją z 5 perspektyw. Zapraszamy do skorzystania z kursów online "E-mail marketing w organizacjach społecznych", "Wykorzystanie materiałów drukowanych w promocji organizacji", oraz "Public Relations w NGO", filmu "Język korzyści" oraz krótkiego poradnika "Jak przygotować materiały prasowe".

Ścieżka: "Zarządzanie ludźmi w organizacjach pozarządowych w 5 odsłonach" to spojrzenie na zagadnienia związane z zarządzaniem zespołem i jego rozwojem z 5 perspektyw. Zapraszamy do skorzystania z kursów online "Zarządzanie zespołem", "Zarządzanie wspierające rozwój ludzi i zespołów", "Motywowanie pracowników, współpracowników i wolontariuszy" oraz z krótkiej "pigułki" na temat zasad delegowania i nagrania webinarium poświęconego zarządzaniu zespołem rozproszonym.

Ścieżka: "Fundraising w 5 odsłonach" to spojrzenie na zagadnienia związane z pozyskiwaniem środków od darczyńców indywidualnych i firm z 5 perspektyw. Zapraszamy do skorzystania z kursu online "Pozyskiwanie środków od darczyńców indywidualnych", dwóch nagrań webinariów: "Kampania zintegrowana od A do Z - przy małym budżecie" oraz "Kiedy powiemy już sobie 'tak;. Współpraca z partnerami biznesowymi". Proponujemy również krótki film: "Błędy i porażki motorem innowacji - o fundraisingu w małej organizacji" oraz videopigułkę: "Jak oceniać fundraising - pierwsze kroki".

Ścieżka: "Prawo w organizacjach pozarządowych w 5 odsłonach" to spojrzenie na zagadnienia prawne, istotne z punktu widzenia działania organizacji, z 5 perspektyw. Zapraszamy do skorzystania z kursów online "Podstawy prawne funkcjonowania organizacji", "Dokumenty wewnętrzne organizacji pozarządowej", "Rozporządzenie o ochronie danych osobowych" oraz "Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy". A także - z poradnika online dotyczącego ważnych umów i innych dokumentów.