Przestrzeń na Kursodromie dla uczestników Szkoły Fundraisingu FAOO dla Programu SBA i Fundacji Valores