Zimowa Szkoła Fundraisingu FAOO na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Kurs fundraisingu dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej PEF

Kurs fundraisingu dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej PEF

Przestrzeń Kursodromu przeznaczona dla osób uczestniczących w kursie: Komunikacja i fundraising pozagrantowy. Pozostałe osoby zainteresowane tym tematem zapraszamy do wejścia w otwarte kategorie tematyczne na platformie Kursodrom.pl

Kurs fundraisingu dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej PEF

Kurs dla organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse Fundacji Batorego