Kurs online z certyfikatem Kurs przeznaczony dla osób, które zajmują się wymyślaniem, tworzeniem, modyfikowaniem i ulepszaniem produktów i usług oferowanych przez organizację. I dla tych, którzy mają świadomość, że każda fundacja czy stowarzyszenie jest "usługodawcą". Niezależnie od obszaru działania, misji, wartości.

Kurs online z certyfikatem Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które zajmują się marketingiem, a szerzej - starają się odpowiedzieć na potrzeby klientów. Główne cele kursu to wzmocnienie kompetencji potrzebnych uczestnikom do wdrożenia podejścia marketingowego oraz stworzenia planu marketingowego dla własnej organizacji.