Film edukacyjny Film, w którym występuje Danuta Przywara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przedstawia perspektywę dotyczącą zmian pokoleniowych w polskich organizacjach pozarządowych, różnic między osobami z różnych pokoleń i kwestii sukcesji w organizacjach.

Film edukacyjny Film, w którym występuje Piotr Szczepański z Fundacji Wspomagania Wsi, przedstawia perspektywę dotyczącą zmian pokoleniowych w polskich organizacjach pozarządowych, różnic między osobami z różnych pokoleń i kwestii sukcesji w organizacjach.

Film edukacyjny Film, w którym występuje Paweł Jordan ze Stowarzyszenia BORIS, przedstawia doświadczenia i perspektywę eksperta na temat wyzwań i dylematów towarzyszących zarządzaniu ludźmi w trzecim sektorze.

Film edukacyjny Film, w którym występuje Przemysław Radwan-Rohrenschef z Fundacji Szkoła Liderów, przedstawia doświadczenia i perspektywę eksperta na temat wyzwań i dylematów towarzyszących zarządzaniu ludźmi w trzecim sektorze.

Film edukacyjny Film, w którym występuje Ewa Smuk-Stratenwerth ze Stowarzyszenia "Ziarno", przedstawia doświadczenia i perspektywę eksperta na temat wyzwań i dylematów towarzyszących zarządzaniu ludźmi w trzecim sektorze.

Film edukacyjny Film, w którym występuje Marta Gumkowska ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, zawiera prezentację wybranych faktów i danych dotyczących zarządzania ludźmi w podmiotach trzeciego sektora.

Film edukacyjny Szef-arogant, szef-dupek, szef toksyczny... Nazw jest wiele i wszystkie odnoszą się do niewłaściwych relacji w miejscu pracy, szkodliwych i szkodzącym stosunkom między szefem i podwładnymi, które odbijają się negatywnie na wszystkich trzech zainteresowanych stronach - na szefie, na jego współpracownikach, a co najważniejsze - na organizacji, w której pracują.