Kurs online z certyfikatem Zapraszamy do udziału w kursie z zarządzania zespołem, przeznaczonym dla wszystkich, którzy kierują ludźmi. Główne treści szkolenia: rodzaje i charakterystyka zespołów, tworzenie zespołów, cykl życia zespołu, zasady efektywnej pracy zespołu, angażowanie członków zespołu, style zarządzania zespołem, delegowanie zadań i odpowiedzialności.

Kurs online z certyfikatem Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób koordynujących rekrutację wolontariuszy i wolontariuszek w organizacjach pozarządowych. Dla tych, którzy wiedzą, że to trudne zadanie, że nie zawsze można znaleźć te osoby, których najbardziej potrzebuje organizacja i dla tych, którzy widzą, że pozyskane osoby często szybko (zbyt szybko!) rezygnują ze współpracy.

Kurs online z certyfikatem Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli wiesz, czym są spotkania i masz choćby minimalne doświadczenie w ich prowadzeniu. W kursie skupimy się na zagadnieniach, które pozwolą przenieść prowadzone przez Ciebie spotkania na wyższy poziom. Poznasz kluczowe elementy spotkania, narzędzia facylitatora, przydatne interwencje i nieoczywiste sposoby prowadzenia spotkań.
Kurs online z certyfikatem Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób odpowiadających za kształtowanie polityki kadrowej w organizacjach oraz dla menedżerów i menedżerek pracujących z zespołami – stałymi, akcyjnymi, rozproszonymi. Dla wszystkich tych, którzy wierzą – lub są gotowi uwierzyć – że ocena jest narzędziem rozwojowym, pomagającym osiągać cele osobiste i cele organizacji.
Kurs online z certyfikatem Zapraszamy do udziału w kursie na temat motywowania. Główne treści: czym jest (a czym nie jest) motywacja, podstawowe modele motywowania pracowników, narzędzia motywowania, narzędzia przymusu, zachęty i nagród, strategie wynagradzania za pracę, motywacja wewnętrzna i jej narzędzia, motywowanie a rola w organizacji pozarządowej (pracownik, wolontariusz).

Kurs online: Jak planować i przygotowywać spotkania online i hybrydowe? Jak ustalać zasady spotkań, by były one produktywne? Jak angażować uczestników? Jaka jest rola i obowiązki osoby prowadzącej spotkanie? Jak zmierzyć się z wyzwaniami typowymi dla spotkań online i hybrydowych? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym kursie!


Kurs online: Zarządzanie zespołem rozproszonym wymaga od menedżera czy menedżerki innych narzędzi i innych kompetencji niż praca z zespołem pracującym w jednym miejscu. Jak lepiej przygotować się do roli lidera czy liderki zespołu rozproszonego? Ten kurs podpowie!

Kurs online: Różnorodność jest naturalna i jest potencjałem, z którego organizacje mogą korzystać. Mogą, jeśli wiedzą jak. Bo różnorodność może też powodować trudności i sytuacje konfliktowe.Jak sobie z tym radzić z korzyścią dla organizacji i wszystkich osób zaangażowanych w działanie zespołu? Ten kurs podpowie!

Kurs online: W kursie tym znajdziesz podstawowe zasady planowania, realizacji zadań i raportowania pracy zdalnej. A także rozwiązania wspierające efektywną pracę zespołową oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa informacji w pracy zdalnej.

Kurs online Kurs "Jak efektywnie zarządzać w trybie pracy zdalnej" dostarczy wiedzy i praktycznych rozwiązań dotyczących zdalnego zarządzania zespołem. Kurs jest wzbogacony o ścieżkę dźwiękową. Uwaga! Po zakończeniu kursu nie ma możliwości rozwiązania testu i otrzymania certyfikatu.

Kurs online Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, w którym zetkniesz się z ciekawymi zagadnieniami związanymi z komunikacją wewnętrzną, m.in.: czym jest komunikacja, świadome używanie języka i efektywne słuchanie, zarządzanie relacjami w grupie, asertywność czy grupowe podejmowanie decyzji.
Kurs online Zapraszamy na szkolenia online z komunikacji interpersonalnej. W programie m.in.: jak poznać własną mowę ciała i zdolności komunikacyjne? w jaki sposób nawiązywać i prowadzić rozmowę? jak się autoprezentować i budować pozytywne relacje z rozmówcami? jak mimo różnic można się porozumieć i co zrobić, by inni rozumieli nas tak, jak tego chcemy?
Kurs online "Ludzie są największym dobrem organizacji" słychać często. Ale czy na pewno tak są traktowani? Zapraszamy do udziału w kursie, który pokaże, jak zarządzać, aby wspierać zarówno pojedyncze osoby, jak i całe zespoły. W kursie m.in.:znaczenie stylu zarządzania dla rozwoju, styl zarządzania jako narzędzie rozwoju pracownika czy umiejętności i narzędzia wspierające rozwój pracownika.
Kurs online Wprowadzenie innowacji w organizacji jest marzeniem wielu menedżerów i menedżerek. Ale nie da się jej wprowadzić, jeśli zespół nie będzie na nią gotowy. W tym kursie znajdziesz wiele wskazówek pomagających Ci wprowadzić innowację w swój zespół. Lub zespół w innowację:)
Kurs online Informacja zwrotna to jedno z ważniejszych i mocniejszych narzędzi, jakimi dysponuje menedżer/menedżerka organizacji. Z reguły jest (powinna być!) poprzedzona oceną sytuacji. Te dwa zagadnienia przybliża to szkolenie online.
Kurs online Pozyskiwanie kompetentnych pracowników oraz tworzenie warunków skłaniających ich do aktywnego i efektywnego uczestniczenia w życiu organizacji jest sztuką i stanowi główny cel zarządzania zasobami ludzkimi. Jeśli chcesz zdobyć, odświeżyć lub pogłębić wiedzę na temat rekrutacji - jesteś w dobrym miejscu!
Kurs online O znaczeniu komunikacji w zarządzaniu, ale i w codziennej, wspólnej pracy, nie trzeba nikogo przekonywać. A że nadal jeszcze kontakt bezpośredni jest najpopularniejszy, to siłą i komunikacja ustna pełni kluczową rolę w relacjach w zespole. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, który pozwoli podnieść kompetencje w tym obszarze.
Kurs online Dobre zarządzanie ludźmi nie oznacza tylko sprawnego kierowania zespołem jako całością. To również dostrzeganie poszczególnych osób zaangażowanych w jego pracę. Szkolenie koncentruje się na wymiarze indywidualnym zarządzania, obejmując kluczowe elementy ważne z perspektywy menedżera/menedżerki.
Kurs online Fazy rozwoju zespołu istotnie wpływają na sposób jego zarządzania. W zależności od tego, jak zespół jest zgrany, spójny i wspólnie myślący, różne podejścia należy zastosować. Szkolenie wspiera menedżerów i menedżerki, którzy chcą dopasować swój styl i sposób zarządzania do bieżącej sytuacji "procesowej".
Kurs online Menedżer/menedżerka musi rozmawiać z pracownikami, motywować ich, wspierać, rozliczać. Nie dla wszystkich jest to łatwe, a nawet i ci, którzy uważają, że dobrze sobie z tym radzą, zapewne mają świadomość, ze warto tę kompetencję rozwijać. Szkolenie wesprze osoby zarządzające, ale też da ogląd sytuacji członkom i członkiniom zespołów.