Webinarium Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium, które 14 lipca 2021 r. przeprowadził Piotr Henzler z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich pn. "Zarządzanie zespołem rozproszonym - jak uniknąć typowych błędów?".

Kurs online z certyfikatem Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli wiesz, czym są spotkania i masz choćby minimalne doświadczenie w ich prowadzeniu. W kursie skupimy się na zagadnieniach, które pozwolą przenieść prowadzone przez Ciebie spotkania na wyższy poziom. Poznasz kluczowe elementy spotkania, narzędzia facylitatora, przydatne interwencje i nieoczywiste sposoby prowadzenia spotkań.
Kurs online z certyfikatem Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób odpowiadających za kształtowanie polityki kadrowej w organizacjach oraz dla menedżerów i menedżerek pracujących z zespołami – stałymi, akcyjnymi, rozproszonymi. Dla wszystkich tych, którzy wierzą – lub są gotowi uwierzyć – że ocena jest narzędziem rozwojowym, pomagającym osiągać cele osobiste i cele organizacji.
Film edukacyjny "Empatia" pojawia się dziś w wielu kontekstach - ludzie powinni być empatyczni, empatyczny szef to szef dobry, wykazywanie się empatią jest wskazane... Ale co tak naprawdę to oznacza? Czy w ogóle jest empatia i jak ją stosować (lub nie) w miejscu pracy? Na pytania te (i wiele innych) odpowie Jacek Jakubowski.
Kurs online Celem szkolenia jest poszerzenie Twoich umiejętności w zakresie zarządzania konfliktem. Podczas szkolenia nauczysz się m.in.: rozpoznawać otwarte i ukryte przyczyny konfliktów w organizacji i zapobiegać ich rozwojowi, zarządzać konfliktem poprzez stosowanie zindywidualizowanych metod czy stosować techniki rozwiązywania konfliktów w zespole.
Film edukacyjny Czego dyrygent i kompozytor może nauczyć menedżerów i menedżerki NGO? Jak zarządzanie zespołami muzycznymi i orkiestrami ma się do zarządzania organizacjami? Jaka jest rola dyrygenta, a jaka - menedżera/menedżerki? Podczas zakończenia 3 edycji PROMENGO Andrzej Borzym, dyrygent i kompozytor, dał wykład na temat zarządzania ludźmi.
Webinarium Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium z 17 maja 2016 r., prowadzonego przez Małgorzatę Misztelę na temat zarządzanie wolontariatem w organizacjach pozarządowych. Zachęcamy szczególne osoby, które już koordynują wolontariat w swoich stowarzyszeniach i fundacjach lub dopiero planują to robić. Dowiecie się, jak zorganizować lub usprawnić swoją pracę.
Kurs online Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, w którym zetkniesz się z ciekawymi zagadnieniami związanymi z komunikacją wewnętrzną, m.in.: czym jest komunikacja, świadome używanie języka i efektywne słuchanie, zarządzanie relacjami w grupie, asertywność czy grupowe podejmowanie decyzji.
Kurs online Zapraszamy na szkolenia online z komunikacji interpersonalnej. W programie m.in.: jak poznać własną mowę ciała i zdolności komunikacyjne? w jaki sposób nawiązywać i prowadzić rozmowę? jak się autoprezentować i budować pozytywne relacje z rozmówcami? jak mimo różnic można się porozumieć i co zrobić, by inni rozumieli nas tak, jak tego chcemy?
Kurs online z certyfikatem Zapraszamy do udziału w kursie z zarządzania zespołem, przeznaczonym dla wszystkich, którzy kierują ludźmi. Główne treści szkolenia: rodzaje i charakterystyka zespołów, tworzenie zespołów, cykl życia zespołu, zasady efektywnej pracy zespołu, angażowanie członków zespołu, style zarządzania zespołem, delegowanie zadań i odpowiedzialności.
Kurs online z certyfikatem Zapraszamy do udziału w kursie na temat motywowania. Główne treści: czym jest (a czym nie jest) motywacja, podstawowe modele motywowania pracowników, narzędzia motywowania, narzędzia przymusu, zachęty i nagród, strategie wynagradzania za pracę, motywacja wewnętrzna i jej narzędzia, motywowanie a rola w organizacji pozarządowej (pracownik, wolontariusz).
Filmy edukacyjne "Ludzie są najważniejszą wartością i siłą napędową organizacji". Czy ta popularna w sektorze pozarządowym deklaracja jest prawdziwa czy jest raczej pustym sloganem? III Spotkanie FAOO z 4 grudnia 2014 r. stanowiło okazję do poszukania odpowiedzi na to pytanie.
Film edukacyjny Szef-arogant, szef-dupek, szef toksyczny... Nazw jest wiele i wszystkie odnoszą się do niewłaściwych relacji w miejscu pracy, szkodliwych i szkodzącym stosunkom między szefem i podwładnymi, które odbijają się negatywnie na wszystkich trzech zainteresowanych stronach - na szefie, na jego współpracownikach, a co najważniejsze - na organizacji, w której pracują.
Kurs online "Ludzie są największym dobrem organizacji" słychać często. Ale czy na pewno tak są traktowani? Zapraszamy do udziału w kursie, który pokaże, jak zarządzać, aby wspierać zarówno pojedyncze osoby, jak i całe zespoły. W kursie m.in.:znaczenie stylu zarządzania dla rozwoju, styl zarządzania jako narzędzie rozwoju pracownika czy umiejętności i narzędzia wspierające rozwój pracownika.
Kurs online Wprowadzenie innowacji w organizacji jest marzeniem wielu menedżerów i menedżerek. Ale nie da się jej wprowadzić, jeśli zespół nie będzie na nią gotowy. W tym kursie znajdziesz wiele wskazówek pomagających Ci wprowadzić innowację w swój zespół. Lub zespół w innowację:)
Kurs online Informacja zwrotna to jedno z ważniejszych i mocniejszych narzędzi, jakimi dysponuje menedżer/menedżerka organizacji. Z reguły jest (powinna być!) poprzedzona oceną sytuacji. Te dwa zagadnienia przybliża to szkolenie online.
Kurs online Pozyskiwanie kompetentnych pracowników oraz tworzenie warunków skłaniających ich do aktywnego i efektywnego uczestniczenia w życiu organizacji jest sztuką i stanowi główny cel zarządzania zasobami ludzkimi. Jeśli chcesz zdobyć, odświeżyć lub pogłębić wiedzę na temat rekrutacji - jesteś w dobrym miejscu!
Kurs online O znaczeniu komunikacji w zarządzaniu, ale i w codziennej, wspólnej pracy, nie trzeba nikogo przekonywać. A że nadal jeszcze kontakt bezpośredni jest najpopularniejszy, to siłą i komunikacja ustna pełni kluczową rolę w relacjach w zespole. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, który pozwoli podnieść kompetencje w tym obszarze.
Kurs online Dobre zarządzanie ludźmi nie oznacza tylko sprawnego kierowania zespołem jako całością. To również dostrzeganie poszczególnych osób zaangażowanych w jego pracę. Szkolenie koncentruje się na wymiarze indywidualnym zarządzania, obejmując kluczowe elementy ważne z perspektywy menedżera/menedżerki.
Kurs online Fazy rozwoju zespołu istotnie wpływają na sposób jego zarządzania. W zależności od tego, jak zespół jest zgrany, spójny i wspólnie myślący, różne podejścia należy zastosować. Szkolenie wspiera menedżerów i menedżerki, którzy chcą dopasować swój styl i sposób zarządzania do bieżącej sytuacji "procesowej".