Przestrzeń platformy Kursodrom.pl przeznaczony dla organizacji i reprezentujących je osób uczestniczących w programie "Building Social Base".
Zapraszamy!