Przestrzeń platformy Kursodrom.pl przeznaczona dla organizacji uczestniczących w projekcie "Building Social Base" 2019-2021.
Zapraszamy!